Facebook

Megbékélés kápolna

Versöhnungskapelle

Kapelica Pomirenja

 

Amikor a település közvetlen közelében, a déli határnál folytak a háborús események (1991–95), Beremendre is menekültek tömege érkezett. Nap nap után elmentek a község fölött magasodó hegyre, ahonnan láthatták az elhagyott horvát Baranyát.

Erről a pontról kísérték figyelemmel, miként esnek áldozatul az esztelen háborús pusztításnak otthonaik, templomaik, falvaik.

Ebből a sorstragédiából és az őket befogadó, segítő önkormányzat elhatározásából született az a példaértékű, és Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, hogy e helyen épüljön egy ökumenikus kápolna a különböző nemzetiségek és vallások megbékélésére.

A Megbékélés kápolna ünnepélyes felszentelését és átadását 1998. május 31-én tartották.

 

Als in der unmittelbaren Nähe der Siedlung, an ihrer südlichen Grenze die Kriegsereignisse (1991–95) stattfanden, sind zahlreiche Flüchtlinge auch nach Beremend gekommen.

Tag für Tag gingen sie auf den Berg über dem Dorf, von wo aus sie das verlassene Kroatische Baranya sehen konnten.

Von diesem Aussichtpunkt aus verfolgten sie mit ihren eigenen Augen, wie ihre Häuser, Kirchen und Dörfer zum Opfer der sinnlosen, barbarischen Verninchtung werden.

Aus dieser Schicksalstragödie und dem Beschluβ der Selbstverwaltung, die Flüchtlinge aufgenommen hatte, ging die in Ungarn als beispielhaft zu bezeichnende Initiative herfor, daβ die Vertreter der verschiedenen Nationalitäten und religiösen Konfessionen im Zeihen der gegenseitigen Versöhnung gemeinsam eine ökumenische Kapelle bauen.

Die feierliche Einweichung der Versöhnungskapelle fand am 31. Mai 1998 statt.

 

Kada su se u neposrednoj blizini, na južnoj granici naselja odvijala ratna zbivanja (1991–95) i u Beremend je stizalo mnoštvo izbjeglica.

Dan na dan su odlazili na južni dio brda koji se diže nad selom odakle su gledali na svoju napuštenu hrvatsku Baranju.

Sa te točke su pratili kako su postajali žrtve besmislenom ratnom razaranju njihovi domovi, crkve, naselja.

Zbog te tragične ljudske sudbine i uz odluku poglavarstva naselja koji ih je primio i pomagao im se rodio primjeran i jedinstven plan u Mađarskoj da na tom mjestu se sagradi ek

omenička kapelica za pomirenje raznih narodnosti i vjera.

Kapelicu Pomirenja su svečano predali i postevetili 31. svibnja 1998. godine.

  

 

A kápolna jelképei e tájék többnemzetiségű lakosainak szenvedéseire utalnak.

„Ihlető forrása a pusztítás volt, de nem sikerült, mert az ember mindig erősebbnek bizonyul, a rossz egyszerűen nem győzhet, velünk szemben nem győzhet, velünk szemben csak vesztes lehet, ezt úgy is mondom mint magyar, úgy is mondom mint építész” /Csete György/

1996 Pünkösd napján avatták a „VETREIBUNG-BEREMEND,LAPÁNCSA,ILLOCSKA” emléköveket. Ötven évvel azelőtt Pünkösd napján indult el e helyről látható vasútállomásról Németországba a vonat a kitelepített-kiűzött sváb családokkal.

„DÉL-BARANYA 1991-1998” emlékkövet a kápolna szentelése napján helyezték el. Az évszámok utalnak a délszláv háború kezdetére és a béke megállapodásra.

A nagyharangon a magyar,német,horvát himnusz első sora olvasható. A kisharangba a szózat első sorát öntötte Gombos Miklós harangöntő mester.

Csete Ildikó textiltervező zászlaján  a szivárvány alatt  három nemzet színei jelennek meg.

A tornyokon látszó sérülések és a szögesdrót a háborúkra emlékeztetnek. A tornyok bimbójában kis harangocskákat szólaltat meg a szellő.

Az Orion, más néven Nimród, a magyarok ősatyja csillag-képet láttatja a bejárati ajtó dísze .

Vígh Kristóf zeneszerzőt a „Békehimnusz” kantáta megalkotására ihlette a kápolna terve, abban felcsendül a három ország  himnusza. Előadása a kápolna szentelésekor volt, és Budapesten 1998 augusztus 20-án bemutatták  a Mátyás templom ünnepi műsorán.

A kápolna helyszíne illeszkedik a kőbányászat befejezését követő tájépítészeti elképzelésekhez.  Legfőbb támogatója Duna-Dráva Cement Kft. és Beremend Nagyközség Önkormányzata.

Az „új” cementgyár építésének harmincadik évfordulóján Oberritter Miklós elnök- vezérigazgató és a tulajdonosok képviselője e helyen emlékkövet avattak és fát ültettek.

Beremend Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a kápolna és környéke szépen tartásáról, évente szabadtéri koncerteket szervez.

A kápolnában láthatók a Kristály-barlangot bemutató képek, ásványok és a bányászat során feltárt őslény-maradványok kiállítása, valamint helyi művészek alkotásai. 

A Megbékélés Kápolna alapítványt sok magánszemély támogatta adományával. Az adományok gyűjtésében és a kápolna eszmeiségének megőrzésében sokat fáradozott Ronta László, Pekker Mátyás, Csicsó János plébános, Maria Rostan, Steibler Sándor, Julius Schmidt és a korábbi kuratóriumok tagjai: Kovács Sándor,Leiszon János, Mátyás Károly,Molnár János, id. Orsokics István,Szászné Nagy Eszter,Torjanácz Anna, Zick János,Zsilinszky Zoltán

Egyházi rendezvények közül népszerűek a keresztelő, esküvői szertartások és Petárda-Újbezdán- Beremend katolikus hívőinek pünkösdi közös istentisztelete.

 Az alapkő letételétől szorosan kötődik Beremendhez és a kápolnához az „Eszéki Petőfi Népkör”és annak énekkara.

A kápolna zarándokhelye a „Frühgottesdienslert” egyházi közösségnek Heidelberg/Dossenheim-ből. Vezetőjük Rosa és Dieter Schmich adományaikkal segítik egyházközségünket.      

 

 

Kápolna tervezője

Csete György (+2016) és Dulánszky Jenő  /+2000/

Alapítók Mayer Mihály megyéspüspök, Keresztes K. Sándor volt környezetvédelmi miniszter és  Petrekovich Perjés András.

                                                                                                         

Csete György Kossuth-díjas építész üzenete 2009. Karácsonyán:

„Ti őrzitek Magyarország legszebb keresztjét”

A kápolna építését adományukkal támogatók névsora /időrendi sorrendben/:

Ronta László, özv. Pál Sándorné, özv. Schmidt Ádámné, Szörényi Jánosné, Tréber Klára, özv. Alföldi Jánosné, özv. Réger Istvánné, özv. Stefulj Józsefné, id. Kondor Jánosné, Walter Ádám, Szákovics Józsefné, Kovács János, Zick János, Ferenczi Ferenc, Zátrok Pál, dr. Bárdi Lászlóné, Bognár Józsefné, Ferencz Jánosné, Fuchs Jánosné, Horváth Sándorné, özv. Csökli Gyuláné, Wéber János, Róth György, Róth Györgyné, Róth Kornélia, Straub Péter, özv. Vlasits Józsefné, Beremendi egyházközség, Binder Józsefné, Lórisz Mátyásné, özv. Mariánovics Istvánné, Horváth Pálné, Schmidt család, Kovács Pálné, Tomin család, özv. Sztévics Istvánné, Pluzsár család, Vorgics Márkné, Horváth Pálné, Blázsevits Márton, Szabón Ferencné, özv. Szarka Ádámné, Várfalvi István, Kovács Józsefné, Schmidt Jánosné, Kirsztmann Frencs, Csucsi László, Óvári Györgyné, özv. Füfe Imréné, Kempf János, Tarján Vilma, özv.Sulteisz Béláné, özv. Sadl Mihály, özv. Kelbert Péterné, Jauch Józsefné, özv. Bakó Imréné, Havasi Istvánné, Kelbert Antal, Kubatovics János, Puskás Veronika, Villányi asszonykórus, Lapáncsai egyházközség, Dénes György, Mátyás Károly, Német olvasókör, Bender Ferenc, Márkovics Márk, Szalay Lajos,

Zeller  Józsefné, Kozákné Balassa Magdolna, Vikor Józsefné, Tóth Istvánné, Hirth Ferenc, Szabó Ferencné, Kovács János, Bárdi László, Baumstark Kath, Feuerbach Anton, Frank, Frank Elizabeth, Hofmann Josef, Hohmann Josef, Krall, Krall, Kremer /Senior/ Franz, Krix Maria, Mates Josef, Mayer /Brust/ Helene, Mehler Theresia, Pirgl Anna /Lapáncsa/ Pirgl Sidonia /Lapáncsa/