Facebook

Köszöntöm a honlap olvasóit!

 

 

 

Útjára bocsájtunk egy olyan médiafelületet, mely segítségével élő kapcsolat alakulhat ki a Megbékélés Kápolna iránt érdeklődők között.

A honlap olvasói folyamatosan tájékozódhatnak a kápolnához kapcsolódó rendezvényekről és eseményekről.

Lehetőségük lesz a birtokukban lévő videó-és írásos információk átadására. Ezeket szívesen közre adjuk a honlapon. Elérhetőségünk e-mail-ben és facebookon: megbekeleskapolna@gmail.com

 

Indulásként az Archívumban olvashatják a kápolnaépítés történek összefoglalását. Az írás tartalmazza az eseményekről készült filmanyagok és alapdokumentumok elérhetőségét. Megismerhetik azon több száz közreműködő személyt, akik együttesen hozzájárultak a kápolna létrejöttéhez, hírének megalapozásához és jövőbeli terjesztéséhez.

 

A „Megbékélés Kápolna, Beremend” alapítvány alapító okirat módosítására került sor a napokban: Alapító okirat

 

Ez alkalomból a leköszönő kuratóriumi tagok munkáját megköszönöm. Mindenki a maga területén maximálisan hozzájárult a Megbékélés Kápolna létesüléséhez, eszmeiségének kialakításához. Torjanácz Anna, Zsilinszky Zoltán sokat tett a délszláv háború menekültjeinek felkarolásáért és a kápolnához való kötődés megteremtéséért. Steibler Sándornak kiemelkedő szerepe volt a Beremendről kitelepített sváb családok adományainak gyűjtésében, a nemzetiségi napok ünnepségeinek szervezésében. Mátyás Károlynak meghatározó szerepe volt a kápolna építésének elősegítésében a gyár segítségének közvetítésében. Molnár János -a nyugdíjas klub alapítója és alpolgármester- a rendezvények aktív szervezője volt. Leiszon János emlékezetes előadásai, egyházi és közéleti szerepvállalása példa értékű a fiatalok számára.   Az egyházi kapcsolattartásban Orsokics István, Kovács Sándor közvetlen szerepet vállaltak. A mindenkori beremendi plébánosok, mint kuratóriumi tagok házi gazdái voltak a kápolna jeles ünnepeinek: alapkő elhelyezésénél Ronta László plébános; Pásztor László plébános a nemzetiségi napon és a II. világháborús emlékmű avatásán;  Pekker Mátyás plébános a keresztszentelésnél és a kitelepítés 50. évfordulójának megemlékezésénél; Hamzau Relu plébános a kápolna felszentelésén; Csicsó János plébános a dossenheimi egyházi közösség kápolnában tartott miséken. Keresztes Andor plébános a kuratórium újjászervezésében volt aktívközreműködő.

 

Az új belépő kuratóriumi tagok segítségével felélénkítjük az alapítvány munkáját. Közösen járulunk hozzá Beremend jeles turisztikai értékű építményének a - Megbékélés Kápolnának- közcélú hasznosulásához.

 

A kápolna fenntartásának gondja és környezetének parkápolása megoldott az önkormányzattal korábban kötött együttműködési megállapodás szerint: Megállapodás

 

Az alapító okiratba megfogalmazott célkitűzések szerint további fontos feladatunk az elbányászott szőlőhegy  természeti értékeinek bemutatása.

 

Közösen legyünk gazdái és felelősei falunknak ezer éve használt természeti környezetéből kiszakított zártkerti szőlőterületek helyén lévő bányagödörben még meglévő természeti értékek  megmentésének. A légifelvételen jól látható a negyven év alatt felgyorsult bányászat eredménye: 

 

Aktuális munkát jelent, a visszahagyott felszín közösségi célú hasznosításának felgyorsítása, további  szükségtelen természeti rombolás megakadályozása.

 

 Az alapítvány kuratóriuma nevében kérjük Önöket, hogy aktivitásukkal segítsék munkánkat, csatlakozzanak az alapítvány célkitűzéseihez!

 

 

 

                               Köszönettel!      Heindl József kuratórium elnöke